Facebook
Yüksek başarımlı bilgisayar sistemlerinin tasarımı, komut seviyesinde koşut zamanlılık, bellek sistemlerinin gerçekleştirilmesi, pipelining, süperölçekli ve vektör işleme, derleyici art-ucu kod optimizasyonu, profil destekli kod transformasyonu, kod üretimi ve donanıma bağlı kod optimizasyonu, çok işlemcili sistemler için önbellek tasarımı, çok işlemcili sistemlerin eşzamanlanması, bağdaşırlık sorunları, teknoloji etkileri, en üstün teknolojiye sahip ticari sistemler.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -