Facebook
EE 636 Sayısal Sistemlerin Biçimsel Belirtimi ve Doğrulaması
Aralarında ardışıl, eşzamanlı koşut, dağıtık ve gerçek zamanlı sistemlerin de bulunduğu gerçek yaşam yazılım ve donanım sistemlerinin biçimsel belirtimi ve doğrulanması için yöntemler. Ana biçimsel belirtim ve doğrulama yaklaşımları üzerine bir araştırma sunulur.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -