Facebook
EE 631 Tümleşik Optik ve Optoelektronik Select Term:
Elektriksel/optik dalga kılavuzları ve etkin indeks yöntemi, simetrik ve asimetrik levha kılavuzlar, ışın optiği yaklaşımı; dalga kılavuzlarında kayıp ve kazançlar; optik optik giriş ve çıkış bağlaştırıcıları; modların bağlaşımı; yönlü bağlaştırıcılar, dağılmış geribesleme yapıları ve bağlaştırılmış yarıiletken lazer dizilimleri, yakın ve uzak alan desenleri; elektro-emilim ve kazanç, bantlar ve alt bantlar arası geçişler, kuantum-kuyu yarıiletken lazerler.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -