Facebook
EE 629 Geometrik Modelleme Select Term:
Bu dersin amacı bilgisayar destekli geometrik tasarım (CAGD), grafik ve robotikte kullanılan kompleks modelleri geometrik olarak sentezlemektir. İçerdiği konular: Eğriler ve ve yüzeylerin parametrik ve kapalı gösterimleri, Hermit, Bezier ve spline eğrileri ve yüzeyleri, üçgenleştirme, katılar ve geometrik sentez.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -