Facebook
EE 606 İleri Bilgisayarla Görme
Bu derste bilgisayarla genellikle iki boyutlu imgelerden üç boyutlu yapıyı anlayabilme, yani "bilgisayarlara görme ve yorumlama" kabiliyeti kazandırabilme konularında kullanılan ileri tekniklerin ve teorik alt yapının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: kamera modelleri, kalibrasyon, izdüşümsel gemetriye giriş, kalibre edilmiş ve edilmemiş epipolar geometri, iki veya daha fazla iki boyutlu imge ve fotoğraflardan nesnelerin üç boyutlu geri çatılması, 2 ve 3 boyutlu hareket, imge panoraması, imgelerden öznitelik çıkarılması, imgelerin kaynaştırılması, vb. ve ilgili ders projeleri ve uygulamaları.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -