Facebook
EE 606 İleri Bilgisayarla Görme Select Term:
Bu derste bilgisayarla genellikle iki boyutlu imgelerden üç boyutlu yapıyı anlayabilme, yani "bilgisayarlara görme ve yorumlama" kabiliyeti kazandırabilme konularında kullanılan ileri tekniklerin ve teorik alt yapının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: kamera modelleri, kalibrasyon, izdüşümsel gemetriye giriş, kalibre edilmiş ve edilmemiş epipolar geometri, iki veya daha fazla iki boyutlu imge ve fotoğraflardan nesnelerin üç boyutlu geri çatılması, 2 ve 3 boyutlu hareket, imge panoraması, imgelerden öznitelik çıkarılması, imgelerin kaynaştırılması, vb. ve ilgili ders projeleri ve uygulamaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -