Facebook
EE 572 Hareketin Simulasyonu ve Animasyonu Select Term:
Bu dersin konusu üç boyutlu cisimlerin hareketinin ve deformasyonunun simulasyonu ve bu animasyonudur. Dersin amacı lisansüstü ve ileri lisans düzeyindeki öğrencilere simulasyon ve animasyon için gerekli etkin nümerik algoritma ve yöntemleri tanıtmaktır. Dersin içeriğindeki konuların listesi şöyledir: Sayısal integral alma, ricit cisimlerin hareket ve deformasyon denklemleri, sınırlanmış dinamik ve çarpışma, kontakt, elastisitenin temel denklemleri, 3 boyutlu cisimlerin deformasyonu, iki boyutlu (dokuma) ve tek boyutlu (saç) gibi cisimlerin simulasyon ve animasyonu, kırılma mekaniği, akustik modelleme, akışkan ve dumanın modellemesi, sayısal doğrusal cebir, simulasyonların gerçek dünya ile bağlanması, bilgisayarda grafik gösterim, veri tabanlı yaklaşım, ve dinamik dışı uygulamalar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -