Facebook
EE 569 3 Boyutlu Görme Select Term:
Bu ders, bilgisayarla görme/görü alanındaki temel problemlerden biriyle yani iki boyutlu imgelerden üç boyuttaki yapıyı ve hareketi, doğrusal cebir ve matris teori teknikleri kullanarak hesaplamakla ilgilenmektedir. Ders, geometric görüntü oluşumu, kamera modelleri, imge özniteliklerinin çıkartılması ve zaman içinde takip edilmesi, kamera kalibrasyonu, stereo, epipolar geometri, 8-nokta algoritması, iki veya daha fazla imgeden üç boyutlu yapının hesaplanması, hareketin kestirilmesi gibi temel konuları içermektedir. Dersin amacı, EE, CS ve ME'deki lisansüstü öğrencilerinin sağlam bir teorik ve algoritmik alt yapıya kavuşmasını sağlamaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -