Facebook
EE 568 Kestirim ve Sezimleme Teorisi Select Term:
Kestirim, sezimleme ve zaman dizisi analizlerinin temelleri.Kestirimde doğrusal ve doğrusal olmayan, en küçük ortalama karesel hata kestirimi ve diğer metodlar. Sezimlemede basit, bileşik ve çoklu varsayımlar , Neyman-Pearson ve Bayes yaklaşımları. Zaman dizisi analizinde Wiener, Kalman süzgeçleri, öngörme ve kipsel analiz.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : Masters Level EE 550 Minimum Grade of D AND Doctorate EE 550 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -