Facebook
EE 568 Kestirim ve Sezimleme Teorisi
Kestirim, sezimleme ve zaman dizisi analizlerinin temelleri.Kestirimde doğrusal ve doğrusal olmayan, en küçük ortalama karesel hata kestirimi ve diğer metodlar. Sezimlemede basit, bileşik ve çoklu varsayımlar , Neyman-Pearson ve Bayes yaklaşımları. Zaman dizisi analizinde Wiener, Kalman süzgeçleri, öngörme ve kipsel analiz.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : Masters Level EE 550 Minimum Grade of D AND Doctorate EE 550 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -