Facebook
EE 567 Nano-Optik Select Term:
Bu ders, ışığın nanometre düzeyinde işlenmesi için mevcut nano-optik cihazlarına ve bunların mevcut ve gelecekteki uygulamalarına yöneliktir. Işığın nano-yapılar, ince tabakalar, ve metalden yapılmış nano-antenler ile etkileşiminin pek çok uygulaması vardır. Bu dersin amaçlarından bir tanesi öğrencilere değişik uygulamalarda karşılaşılan nano-optik prensiplerini öğretmektir. Bu yüzden bu ders değişik bölümlere kayıtlı pek çok öğrencinin ilgisini çekecektir. Ödev ve sınavlara ek olarak, bu derste öğrencilere kişisel projeler verilecektir. Bu projeler aracılığı ile öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri nano-optik sistemlerinin yeni kullanımlarına uygulayacaklardır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -