Facebook
EE 563 Sayısal Görüntü İşleme Select Term:
Sayısal Görüntü İşleme Görüntüleme tarzları ve uygulama alanları, elektromanyetik spektrum. İki boyutlu örnekleme, örtüşme ve niceleme. Görüntü temsili, birimcil dönüşümler. Görüntü pekiştirme, noktasal işlemler, histogram işleme, süzgeçleme. Görüntü onarımı ve geriçatılması, görüntü netleştirme, ters problemler, bilgisayarlı tomografi. Görüntü bölütleme, piksellere, ayrıtlara ve bölgelere dayalı yöntemler, etkin çevritler. Görüntü sıkıştırma. Örüntü tanıma ve sahne yorumlama.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -