Facebook
EE 553 İletişim Sistemleri Laboratuvarı
Analog modülasyon-demodülasyon kavram ve sistemleri, tabanbant ve bant-geçiren sayısal iletişim ve kodlama konularında deneysel laboratuvar çalışmaları.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -