Facebook
EE 553 İletişim Sistemleri Laboratuvarı Select Term:
Analog modülasyon-demodülasyon kavram ve sistemleri, tabanbant ve bant-geçiren sayısal iletişim ve kodlama konularında deneysel laboratuvar çalışmaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -