Facebook
EE 540 Karışık Sinyalli Tümleşik Sistemler ve Uygulamaları Select Term:
Bu derste öncelikli olarak karışık sinyalli tümleşik devrelerin ve çoğunlukla da veri çeviriciler ve frekans sentezleyicilerin parçası olarak kullanılan alt blokların tasarımı öğrenilecektir: Karşılaştırıcılar, örnekleme devreleri, yükselteçler gerilim kontrollü osilatörler, yük pompaları, faz- frekans algılayıcılar, vb. Daha sonra çeşitli analogdan sayısala çeviriciler (ADC) ve frekans sentezleyiciler (PLL) incelenecek, farklı topolojiler tanıtılacaktır. Son olarak karışık sinyalli tümleşik devrelerin farklı uygulamalarda kullanımından bahsedilecektir. Öğrenciler ders projesi olarak bir ADC veya PLL tasarlayacaklardır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -