Facebook
EE 537 VLSI Tasarımında İleri Konular Select Term:
İleri Çok Büyük Ölçekli Tümleşik (VLSI) devre tasarımı. Tasarım yöntemleri (mimari benzeşim, donanım tanımlama dili tasarım girişi, silikon derleme ve doğrulama), mikromimariler, ara bağlantılar, paketleme, gürültü kaynakları, devre teknikleri,test edilebilirlik için tasarım tasarım kuralları, VLSI teknolojileri (Si ve GaAs) ve verim. Yonga tasarımı projesi.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -