Facebook
EE 532 İleri Yarıiletken Elemanlar Kuramı Select Term:
Yarı-iletken ve katı hal fiziğinde seçilmiş güncel konular; hidrodinamik ve Monte Carlo modelleri ile ilgili kapsamlı benzeşimler. Güncel çift-kutuplu, ara- bağlantısı ve alan etkili elemanlar. Mikronaltı derin MOSFET teknolojileri, eleman modelleme yaklaşımları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -