Facebook
EE 530 Kuantum Mekaniği Select Term:
Kuantum mekaniğin koyutları; Schrödinger denklemi uyumcul (harmonik) salınıcı; açısal momentum ve spin; hidrojen atomu; sarsım (pertürbasyon) teorisi; eştanımlı parçacık sistemleri; ışınım alanlarının nicemlemesi; Dirac denklemi.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -