Facebook
EE 529 Görme Tabanlı Denetim Select Term:
Bu ders kontrol teoride kullanılan geri besleme, kestirim ve dinamik kavramlarının kullanıldığı görsel algoritmaların analiz ve sentezini içermektedir. İçerdiği konular: Görüntü oluşumu, görüntü özellikleri ve karşılık bulma, görüntü dizilerinden özçağrılı kestirimler, görüntü ve pozisyon tabanlı görsel denetim, görsel denetim tekniklerinin hareketli robotlara genişletilmesi, görme tabanlı sistem tanıma ve durum kestirimi.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -