Facebook
EE 528 Doğrusal-olmayan Kontrol Select Term:
Doğrusal kontrol sistem konuları; doğrusal olmayan denetim kavram ve tipik problemleri; kararlılık; Lyapunov kuramı; dayanırlılık; başarım analizi; doğrusal-olmayan kontrol tasarımı.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : EE 528