Facebook
EE 522 Mekatronik Sistem Tasarımı Select Term:
Mekanik ve elektronik sistemler ile kontrol aygıtlarından oluşan bileşenler bütününün çalışma, tümleşik tasarım ve karşılaştırmalı değerlendirilme ve özellikleri; laboratuvar deneyimi ile olguları pekiştirici çalışmalar. Laboratuvar dışındaki dersler deneylere ve dersin ana birimi olan bitirme projesine destek verici nitelikte olacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -