Facebook
EE 518 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu Select Term:
Bu ders karmaşık ve çok disiplinli sistemlerin tasarimini ele alır. Bu bağlamda klasik bir optimizasyon dersi değildir. Daha ziyade optimizasyon yöntemlerinin karmaşık sistemlerin tasarımında nasıl kullanılabıleceği üzerinde durur. Şu üc kavramın her birine değinilecektir: çok disiplinli sistemler, tasarım ve optimizasyon.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -