Facebook
EE 518 Cokdisiplinli Tasarım Optimizasyonu
Bu ders karmaşık ve çok disiplinli sistemlerin tasarimini ele alır. Bu bağlamda klasik bir optimizasyon dersi değildir. Daha ziyade optimizasyon yöntemlerinin karmaşık sistemlerin tasarımında nasıl kullanılabıleceği üzerinde durur. Şu üc kavramın her birine değinilecektir: çok disiplinli sistemler, tasarım ve optimizasyon.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -