Facebook
ECON 756 İleri Hukuk ve Ekonomi
Ekonomi teorisinin suç, ceza, borçlar, aile, mülkiyet ve kontrat hukukuna uygulamaları, ileri ekonomi kuramı yöntem ve temel ilkeleri ile hukuksal sorunların modellenmesi ve analizi, ceza muhakemeleri usullerine uygulamalar.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -