Facebook
ECON 756 İleri Hukuk ve Ekonomi Select Term:
Ekonomi teorisinin suç, ceza, borçlar, aile, mülkiyet ve kontrat hukukuna uygulamaları, ileri ekonomi kuramı yöntem ve temel ilkeleri ile hukuksal sorunların modellenmesi ve analizi, ceza muhakemeleri usullerine uygulamalar.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -