Facebook
ECON 704 Teşvik Kuramı ve uygulamaları Select Term:
Asil-vekil modelleri, hiyerarşilerde kontrol mekanizmaları, gizli işbirliği çeşitleri ve önlenmesi, oyun teorisi yaklaşımları, Endüstriyel organizasyon uygulamaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -