Facebook
ECON 701 Matematiksel Ekonomi Select Term:
Ekonomi kuramının ileri matematik temelleri, topoloji, lineer ve içbükey programlama, sabit nokta teoremleri ve uygulamaları. Denge analizi, varlık, teklik ve kararlılık incelemesi. Dinamik modelleme ve optimal kontrol kuramı.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -