Facebook
ECON 610 Rekabet ve Düzenleme Select Term:
Türkiye ve Avrupa Birliği'nde rekabet hukuku ve politikaları; anlaşmalar ve uyumlu eylem; dikey sınırlamalar; hakim durumun kötüye kullanılması; enerji ve telekomünikasyon sanayilerinde rekabet ve düzenlemeler; özelleştirme ve serbestleştirme; evrensel hizmetler; yatırımlarda kamu-özel işbirliğini özendiren modeller ve sözleşme türleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -