Facebook
ECON 571 Ekonomistler için Matematik Select Term:
Bu ders reel analiz, doğrusal cebir ve optimizasyona giriş niteliğindedir. Öğrencilerin küme teorisi, reel sayı sistemi, metrik uzaylar, sürekli fonksiyonlar, türev, Riemann integral, lineer denklem sistemleri, matrislerin manipülasyonu lineer dönüşümler, ortogonalite, özdeğerler / özvektörler, dışbükey kümeler, dışbükey fonksiyonlar, optimizasyon ve dualite ile ilgili temel kavramları keşfetmesi ve öğrenmesi beklenir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -