Facebook
ECON 523 Refah Devleti Ekonomisi Select Term:
Toplumsal adalet teorileri; refah devletinin kaynakları ve evrimi; toplumsal sigorta; nakdi yardımlar (işsizlik sigortası, sağlık sigortası, sakatlık (sakatlık sigortası, yoksulluk yardımı, emeklilik); nakit olmayan yardımlar (eğitim ve sağlık hizmetleri); hedefleme ve şartlı destek; refah devletinin finansmanı; güncel tartışmalar; Türkiye'de refah politikaları
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -