Facebook
ECON 522 Sağlık Ekonomisi ve Politikası Select Term:
Sağlık hizmetlerinin üretiminde ekonomik etkinlik ve yararlanmada etik sorunlar; devlet ve özel sektörün sağlık hizmetleri üretimine yarar-maliyet ve maliyet etkinliği analizi uygulaması; sağlık-beslenme ilişkisi, sağlık sigortası politikaları, sağlık hizmetlerinde nitelik ve niceliğin ekonomik analizi; hükümet ve mesleki kurumların sağlık alanındaki etkinlikleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -