Facebook
ECON 505 Nicel Metodlar Select Term:
Bu ders öğrencilerin araştırma teknikleri, analizi ve tasarımı ile araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Konular arasında Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin yer alır.
SU Kredi : 4.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : ECON 505