Facebook
DA 592 Dönem Projesi Select Term:
Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve Proje Yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci bir sonuç raporu yazmak ve sunmakla yükümlüdür. Bu ders, öğrencilerine araştırma, bir projeyi zaman çizelgesine uygun olarak yürütme, araştırma çıktılarını yorumlama becerilerini de kazandırmayı hedeflemektedir. Bunlara ek olarak proje taslağı hazırlama, proje kapsamını belirleyecek olan temel bileşenleri tespit ve değerlendirme, proje konusuyla ilgili literatür araştırmasını yürütme ve sonuçları derleme, araştırma metotlarını seçme ve ortaya çıkan sonuçları nitel ve nicel olarak analiz etme, birden fazla öğrenci ile yapılan projelerde bilgi paylaşımı, işbirliği ve takım çalışması gibi hususlarda deneyim kazanma, bilimsel format ve standartlarda bir proje raporu hazırlama ve nihai olarak raporun çıktılarını sunma gibi becerileri de öğrencilerin bu ders kapsamında edinmeleri beklenmektedir.
SU Kredi : 0.000
AKTS Kredi : 30.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -