Facebook
Verinin iş dünyasında yoğun ve yaygın kullanılmasıyla birlikte bu kapsamda dikkat edilmesi gereken hukuki ve etik unsurlar gerek bireyler gerekse kurumlar açısından kritik önem kazanmıştır. Söz konusu hukuki ve etik konuları tartışmayı amaçlayan ders kapsamında, özel veri, açık veri ve anonim veri kavramları ile verinin kime ait olduğu, hangi durumlarda fikri mülkiyet hakları, ticari sır vb. haklar kapsamında korunacağı gibi hususların yanı sıra, verinin “kişisel veri” niteliğinde olması halinde ortaya çıkan sınırlandırmalar ve uyulması gereken kurallar gerek dünya gerekse de ülkemizdeki ilgili mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde değerlendirilecektir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -