Facebook
DA 519 Veri Kümeleri ve Sistem Düşüncesi Select Term:
Gengüdüm (strateji), yöneticilerin şirketlerini bugünden uzak bir geleceğe taşıyacak yolağı sürdürülebilir biçimde tasarlamasıdır. Bu tasarım, kural ve olasılık kökenli problemleri birlikte çözmek için veri kümesi eksik, seyrek veya yok denecek kadar az olan değişkenlerle; fazla, sık veya kabarık olan değişkenleri bir arada değerlendirmeyi gerektirir. Bir şirketin aktif-pasif dengesinin yönetimi veya teknoloji odaklı bir firmanın inovasyon planlaması, veri kümelerinden çekilecek öngörülerle, nedensellikleri birbirine bağlayan dinamik benzetim modellerinden gelebilecek uzgörülerin sentezi ile yapılabilir. Bu derste istatistiksel yazılımlar ile sistem benzetim modelleri bütünleştirilerek, küçük boyutlu, sanal teknolojik firmalar ile büyük boyutlu şirketlerin gengüdüm çalışmaları üzerinde durulacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -