Facebook
DA 515 Veri Analitiği Pratik Vaka Çalışmaları Select Term:
Bu ders kapsamında farklı endüstrilerde ve alanlarda karşımıza çıkan vakalar üzerinden enformasyon keşif sürecinin temel prensipleri uygulamalı olarak incelenecektir. Öğrencilerin bu süreç içinde yeni karşılaştıkları bir veri analitiği projesinde takip edilmesi gereken kritik adımları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Her bir vaka üzerinde verinin temizlenmesi, işlenmesi ve analize hazır hale gelmesi için yararlandığımız araçların kullanımı gösterilecektir. Verinin incelenmesi, boyut azaltılması ve model seçimi gibi konulara ağırlık verilecektir. Her bir vaka çalışması, sonuçların detaylı yorum ve analizi ile sonlandırılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -