Facebook
DA 514 Makine Öğrenmesi I
Bu ders, Makine Öğrenmesi temel yaklaşımlarını kapsamaktadır. Ders makine öğrenmesinin temelleri ile başlayarak, farklı öğrenme paradigmaları, regresyon, sınıflandırma problemleri, değerlendirme metodları, genelleştirme, ve ezberleme konuları ile devam edecektir. Daha sonra temel makine öğrenme tekniklerinden karar ağaçları, Bayesian yaklaşımlar, lojistik regresyon, k-enyakın komşuluk, ve çevrimiçi öğrenme algoritmalarına değinilecektir. Öğrencilerin, anlatılan tekniklerin arka planını oluşturan temel teorileri anlamalarının yanında bu teknikleri farklı platformlarda (Weka veya Matlab) uygulamaları beklenecektir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -