Facebook
DA 507 Modelleme ve Optimizasyon Select Term:
Bu dersin amacı analitik modellemeyi, optimizasyon problemlerini, ve optimizasyon problemlerinin temel özelliklerini tanıtmaktır. Derste problemleri analitik/kuantitatif/matematiksel modellere dönüştürmenin ana öğelerini öğretilecek, optimizasyon problemlerini temsil eden basit matematiksel modellerin formulasyonu ve çözümü algoritmaların anlaşılması amacıyla hem tam çözüm hem de yaklaşık çözüm yöntemleri, özellikle de sezgisel teknikler üzerinde durulacaktır. Ders boyunca doğrusal, doğrusal olmayan, ve tam sayı optimizasyon problemleri, ağ akışı, ve ağ tasarımı problemleri üzerinde veri bilimi ve veri analitiği alanından örneklerle durulacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -