Facebook
DA 503 Uygulamalı İstatistik Select Term:
Bu ders veri anbalizi üzerine odaklanmış bir uygulamalı istatistik dersidir. Bu derste iş dünyasından gerçek problemler ve çeşitli istatistiki modelleme teknikleri ele alınarak veriden bilgi üretmek için kullanılabilecek istatistiki araçlar uygulamalar üzerinden incelenecektir. Derste ayrıca doğrusal bağlanım, temel bileşen analizi, çapraz doğrulama ve p-değerlerli gibi konular ele alınacaktır. Bu ders öğrencilerin R gibi istatistiki bir programlama dilini kullanarak burada öğrenilen teknikleri büyük veri grupları üzerinde uygulamalarına yardımcı olacak bir formatta tasarlanmıştır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -