Facebook
CULT 599 Yüksek Lisans Tezi Select Term:
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, ders ve seminer çalışmalarının ikinci yılında gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi meslektaşlar arsında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
SU Kredi : 0
AKTS Kredi : 35
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -