Facebook
CULT 590 Tez Ön Hazırlık Semineri Select Term:
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
SU Kredi : 0
AKTS Kredi : 5
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -