Facebook
CS 611 Yapay Zekada İleri Konular Select Term:
Yapay zeka alanındaki çeşitli konuların incelenmesi: Teorem ispatı, STRIPS planlama sistemi, doğrusal olmayan veya yarı-sıralı planlama, tepkin planlama, olasılıksal akıl yürütme, Dempster-Schaffer kuramı, Bayes olasılık kuramı, bulguya bağlı akıl yürütme, yeni bulguların kaynaştırılması. Kısıtlamalarla akıl yürütme, kısıtlamanın yayılması, model bazlı tanı.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -