Facebook
CS 546 Derin Öğrenme ile Doğal Dil İşleme Select Term:
Bu ders yapay sinir ağı kullanan doğal dil işleme sistemlerinin teorisi, tasarımı ve uygulanmasını inceler. Konular kelime temsilleri, sinir ağı dil modellemeleri, CNN and RNNlerin metin işlemede kullanımı, seq2seq modelleme, dikkat mekanizmaları, transformer modelleri, recursive yapay sinir ağları, NLP için transfer öğrenmeyi içerir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -