Facebook
CS 535 Telsiz Ağ Güvenliği Select Term:
Bu ders, hücresel ağlar, telsiz yerel alan ve kişisel alan ağları, mobil tasarsız ağlar, taşıt ağları, uydu ağları, telsiz örgü ağları, duyarga ağları ve RFID sistemleri gibi telsiz ağ ve sistemlerinde güvenlik ve gizlilik konularını kapsar. MAC ve üstü katmanlardaki güvenlik problemleri üzerinde durulacaktır. Çeşitli katmanlardaki ataklar ve önerilen yöntemler, kimlik tanıma, anahtar dağıtımı ve yönetimi, güvenli yol atama, bencil ve kötü niyetli davranışlar ile güvenli grup iletişimi konuları uygun telsiz ağ tipleri için analiz edilecektir. Dersin başında kriptografi ve telsiz ağ prensipleri ile ilgili kısa bir giriş yapılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -