Facebook
CS 533 Bilgisayar Ağları
Yüksek kapasiteli yerel alan ve metropolitan alan ağları: Hızlı Ethernet, FDDI., DQDB. Genişbant-ISDN ve ATM'ye giriş; B-ISDN ATM protokol referans modeli. ATM anahtarlama:Anahtarlama teknikleri.Tek-seviyeli ,çok seviyeli anahtarlar.Anahtarlarda başarım iyileştirme yöntemleri.Trafik yönetimi:Farklı kaynak tipleri için trafik modelleme.Servis kalitesi. Trafik ve tıkanıklık kontrolü ve bantgenişliği yönetimi. ATM ağ yönetimi: İşletim ve yönetim teknikleri.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : CS 533L