Facebook
CS 522 Veri Tabanlarında İleri Konular Select Term:
Veri tabanlarında ileri kavramlar, koşut zamanlılığın denetimi: çok-sürüm ve dağıtık koşut zamanlılığın denetimi, gerçel-zamanlı veri taban sistemleri. Nesneye-dayalı veri taban sistemleri, ileri adresleme (hashing) ve çok-anahtarlı erişim metodları, gezgin veri tabanları, veri-angarlama, web veri tabanları, çok-medyalı veri tabanları, resim görüntü ve videoda içerik tarama.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -