Facebook
CS 510 Güvenilir Sayısal Sistemler için Biçimsel Metodlar Select Term:
Bu ders, yazılım ve analog olmayan devreler gibi dijital sistemlerin doğru olarak gerçekleştirildiğinin doğrulanması ve sınanması için kullanılan biçimsel tekniklere bir giriş niteliği taşımaktadır. Dersin ilk bölümünde, dijital sistemlerin sonlu durum makineleri ile sembolize edildiklerinde uygulanabilecek sınama metotları anlatılacaktır. Ayrıca kaynak kodunun bilindiği ve bilinmediği farklı durumlarda uygulanabilecek sınama metodlarına da değinilecektir. Dersin ikinci bölümünde ise, biçimsel bir doğrulama tekniği olan model kontrolü metodu islenecektir. Model kontrolü metodunun pratik problemleri ve bu problemlere çözüm olabilecek bazı teknikler de anlatılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -