Facebook
CS 504 Bilgi Gösterimi ve Akıl Yürütme Select Term:
Bilgi gösterimi ve akıl yürütme biçimselciliklerinin matematiksel temelleri (örn., klasik mantık, çözüm kümesi programlama, hareket dilleri, durum hesabı, tanımlama mantığı, kısıt programlama), ve bunların bilgisayar bilimi ve diğer bilim alanlarındaki uygulamaları (örn., sağduyusal bilgi gösterimi, düşünce/kuram yenileme/güncelleme, anlamsal ağ, çizge kuramı, planlama, teşhis etme, VLSI tasarımı, tarihsel dilbilimi, hesaplamalı biyoloji, biyomedikal bilişim).
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -