Facebook
CS 501 İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları
Algoritmaların temel kavramları, matematiksel gereksinimler. Özyinelemeli eşitlikler ve eşitsizlikler. Karmaşıklık ölçüleri ve diğer gösterimler. Çeşitli alanlarda klasik algoritmaların karmaşıklık analizleri. Sıralama. Arama. Çizgeler. Eşleme, matris işlemleri, dönüşümler. NP Tamlığı. Ağ ve grafik akış diyagramları. Doğrusal programlama ve yaklaşım algoritmaları.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -