Facebook
CS 501 İleri Veri Yapıları Ve Algoritmaları Select Term:
Algoritmaların temel kavramları, matematiksel gereksinimler. Özyinelemeli eşitlikler ve eşitsizlikler. Karmaşıklık ölçüleri ve diğer gösterimler. Çeşitli alanlarda klasik algoritmaların karmaşıklık analizleri. Sıralama. Arama. Çizgeler. Eşleme, matris işlemleri, dönüşümler. NP Tamlığı. Ağ ve grafik akış diyagramları. Doğrusal programlama ve yaklaşım algoritmaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -