Facebook
CS 500 Bilgisayar Biliminde Mantık Select Term:
Önermeler ve birinci-basamak mantığı (doğruluk ve tamlık, eksiklik, kararlaştırılamazlık, vs.). Bilgisayar biliminde mantıksal meseleler (karar yordamları, biçimsel sistemler, tanımlanabilirlik, vs.).
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -