Facebook
CONF 552 İleri Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları Select Term:
Bu ders çeşitli oyun ve simülasyon metotları kullanarak müzakere, koalisyon oluşturma, temsil, kolaylaştırıcılık toplantı yönetimi, arabuluculuk, iletişim, karar alma ve uzlaşma yöntemleri gibi konularda öğrencinin kişisel bilgi ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders özellikle grup dinamikleri ve karar alma süreçleri üzerine odaklanacaktır. Öğrenciler, grubun etkin bir üyesi olma yöntemleri ile grup süreçlerini yönetme ve yönlendirmeyi öğreneceklerdir. Böylelikle, öğrenciler grup süreçlerinin ve girift uyuşmazlık durumlarının hem içinde kalarak hem de bu süreçleri dışarıdan inceleyerek yönlendirmeyi öğreneceklerdir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
Masters Level CONF 531 Minimum Grade of D
OR Doctorate CONF 531 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -