Facebook
CONF 504 Dış Politika ve Uyuşmazlık Çözümü Select Term:
Bu ders uyuşmazlık çözümü yaklaşımlarının kullanımı hakkındadır. Bir ülkenin dış politikasının geliştirilmesi ve uygulanması çerçevesinde politika belirleme ve diplomatik uygulamaların uyuşmazlık çözümü teorileri tarafından nasıl etkilenebileceği sorunu üzerinde durulur. Öğrenciler güvenlik merkezli dış politika yaklaşımları ile yenilikçi dış politika anlayışlarını karşılaştırırlar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -