Facebook
CHEM 505 Elektrokimya Select Term:
Elektrokimyanın temelleri; elektrokimya termodinamiği, elektrot kinetiği, elektrot potansiyeli, elektrokimyasal piller, Faraday kanunu, elektrik iletkenliği, kütle transferi. Elektrokimyada temel yöntemler: potansiyostatik, galvanostatik, dönüşümlü voltametre, elektrokimyasal empedans spektroskopi. Elektrokimyanın bazı uygulamaları: elektrokimyasal polimerleşme, iletken polimerler, bataryalar, yakıt pilleri, biyo yakıt pilleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -