Facebook
BP 562 Pazarlama 3.0 Select Term:
Teknolojiyi yetkinlikle ve etkin biçimde kullanabilen, bilinçli ve talepkar yeni tüketicilerin dünyasında pazarlamanın basmakalıp uygulamaları etkili olamıyor. Ürün ve hizmetlerin niteliği kadar, markaların değer alışverişini önemsemesi, tüketiciyle gerçek ve samimi ilişkiler kurması gerekiyor. Bu ders yeni pazarlama araçlarını tanıtacak ve tüketiciyle konuşmanın, değer alışverişi yaratmanın yeni ve iyi örneklerine odaklanacaktır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -