Facebook
BP 552 Uluslararası Markalaşma Stratejileri II
Bu dersin amacı, stratejik pazarlamanın küresel ölçekteki sistematik uygulamalarını sunmaktır. Araştırmaya dayalı biçimde, uluslararası pazarlamanın güncel, kavramsal ve yönetimsel konuları derse entegre edilecektir. Odak noktası ABD gibi gelişkin ekonomilerden örnekler kadar; Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlerin kapsamlı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ders küreselleşen işletmelerde çapraz fonksiyonel ve disiplinler arası bakış açılarını anlamayı sağlamayı hedeflemektedir. Dersin amaçları;
• Küreselleşme ve bunun yeni dünya ekonomisinde pazarlama üzerindeki etkilerini ele almak
• Küresel pazar katılımını oluşturma ve pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yerelleştirmek
• Küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek ve bunu etkin bir şekilde uygulamak
• Pazar araştırmasına dayalı çapraz ulusal tüketici davranışları analizleri yapmak
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : Doctorate BP 512 Minimum Grade of D OR Masters Level BP 512 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -