Facebook
BP 552 Uluslararası Markalaşma Stratejileri II Select Term:
Bu dersin amacı, stratejik pazarlamanın küresel ölçekteki sistematik uygulamalarını sunmaktır. Araştırmaya dayalı biçimde, uluslararası pazarlamanın güncel, kavramsal ve yönetimsel konuları derse entegre edilecektir. Odak noktası ABD gibi gelişkin ekonomilerden örnekler kadar; Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlerin kapsamlı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ders küreselleşen işletmelerde çapraz fonksiyonel ve disiplinler arası bakış açılarını anlamayı sağlamayı hedeflemektedir. Dersin amaçları;
• Küreselleşme ve bunun yeni dünya ekonomisinde pazarlama üzerindeki etkilerini ele almak
• Küresel pazar katılımını oluşturma ve pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde yerelleştirmek
• Küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek ve bunu etkin bir şekilde uygulamak
• Pazar araştırmasına dayalı çapraz ulusal tüketici davranışları analizleri yapmak
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : Doctorate BP 512 Minimum Grade of D OR Masters Level BP 512 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -